Kind aanmelden

Inschrijfprocedure

Onze school is in principe toegankelijk voor die kinderen waarvan de ouders het toelatingsbeleid, verwoord in het schoolplan en de statuten, onderschrijven. In de gemeente Soest is door alle basisscholen de afspraak gemaakt dat kinderen maar op één school ingeschreven kunnen staan.

In het voorjaar ontvangt u de gelegenheid uw kind(eren), die in het cursusjaar daarop de leeftijd van 4 jaar hoopt te bereiken, aan te melden voor onze school, maar tussentijdse aanmelding is ook mogelijk. Dit kunt u doen bij de directeur, die dan graag een kennismakingsgesprek met u wil voeren. Tijdens dit gesprek is er de gelegenheid om de school te bekijken.  Alle ouders waarvan nog geen kind(eren) zijn toegelaten hebben daarna een toelatingsgesprek met de directeur en een lid van de lokale commissie. 

Wanneer de groepen 1 en 2 voor 1 mei het aantal van 30 kinderen bereiken, stromen kinderen die daarna de leeftijd van vier bereiken het volgende cursusjaar in. 
 

Kennismaking

Het is gebruikelijk dat kinderen die onze school gaan bezoeken een zogenaamde 'kennismakingsronde' krijgen. Deze kinderen kunnen voordat zij vier jaar worden twee dagdelen meedoen in de toekomstige groep. De eerste keer zijn de ouders ook welkom. Zij kunnen dan even een kijkje in de klas nemen en samen met hun kind ervaren hoe het is in groep 1. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de leerkracht van groep 1.
 

Inschrijfformulier

U kunt het inschrijfformulier hieronder downloaden: