Lokale Identiteitscommissie

Identiteit van onze school

De lokale identiteitscommissie houdt zich bezig met de identiteit van de Daniëlschool. Deze identiteit past binnen de kaders van Educatis. De leden van de lokale identiteitscommissie zijn ouders van leerlingen van de Daniëlschool die lid zijn van de vereniging.

De lokale identiteitscommissie werkt in overleg met de locale schooldirecteur en is betrokken bij onder meer:
  • de voordracht voor de benoeming van personeel voor de school;
  • het toelatingsbeleid van leerlingen op de school;
  • het beleid met betrekking tot het vaststellen van schoolregels;
  • de toelating van leden van de vereniging;
De lokale identiteitscommissie bestaat momenteel uit de volgende ouders:

G. Meindertsma    Voorzitter
G.A. Hoek                  Secretaris
R. Janssen


Onderwijs-inhoudelijke en praktische zaken worden niet in de lokale identiteitscommissie besproken, maar in de medezeggenschapsraad (MR).

Wanneer u als ouder/verzorger graag iets wilt bespreken over de identiteit van de school, dan is het de kortste weg om dit met een leerkracht of met de directeur te bespreken.  Mocht dit voor u onvoldoende zijn, dan kunt u contact opnemen met de lokale identiteitscommissie. U kunt in dat geval vragen om een onderwerp op de agenda te zetten voor de eerstvolgende vergadering door contact op te nemen met de secretaris, de heer G.A. Hoek,  of door een van de leden persoonlijk aan te spreken.

Wij vernemen graag uw suggesties of zorgen met betrekking tot de identiteit van de Daniëlschool!