Verslag MR

03-07-2019
MR vergadering 12 juni 2019 (conceptverslag)

De MR publiceert een verslag pas definitief nadat deze in de eerstvolgende vergadering is vastgesteld. Deze versie is een conceptversie.