Verslagen MR

07-10-2019
Verslag van MR vergadering 12 juni 2019

De MR publiceert een verslag pas definitief nadat deze in de eerstvolgende vergadering is vastgesteld. Dit verslag is de versie welke is vastgesteld op 7 oktober 2019.

Ook heeft de MR van het afgelopen schooljaar een jaarverslag gemaakt. Het jaarverslag van schooljaar is ook vastgesteld op 7 oktober en kan via onderstaande link worden bekeken.

Jaarverslag MR schooljaar 2018-2019.