Verslagen MR

23-01-2020
MR vergadering 7 oktober 2019 (definitief)

MR vergadering 13 januari 2020 (concept)

De MR publiceert een verslag pas definitief nadat deze in de eerstvolgende vergadering is vastgesteld.