Onderwijs

Nu en in de toekomst

In onze schoolgids kunt u lezen over onze uitgangsprincipes betreffende ons onderwijs. 

Dit onderwijs is aan verandering onderhevig. In het verleden was er sprake van klassikaal onderwijs, waar elk kind hetzelfde kreeg te horen en dezelfde stof moest maken en leren. We belijden als christenen dat we allemaal verschillende gaven en talenten hebben gekregen en deze moeten ontwikkelen. Om daaraan tegemoet te komen is er onderwijskundig al wat veranderd.

Kinderen die andere behoeften hebben, kunnen die op verschillende manieren bij ons krijgen. Het gaat dan om verminderen, vermeerderen, verdiepen, aanpassen en dergelijke van de leerstof. Maar ook verschillende manieren van instructie en het verwerken van de leerstof.  Dat is een proces wat nooit stopt.
  • In de schoolgids wordt de huidige stand van zaken rond ons onderwijs beschreven.
  • In ons schoolplan staat waar we over 5 jaar willen staan.
  • In ons jaarplan leest u welke plannen we het huidige jaar gaan uitvoeren. (deze kunt u vinden op onze schoolkalender die aan de ouders wordt uitgereikt)
  • In ons ondersteuningsprofiel leest u welke expertise er binnen de school aanwezig is en welke we vragen van externen. 
In het schooljaar 2022-2023 is het strategisch beleidsplan voor 2022-2026 vastgesteld en wordt een vertaalslag gemaakt naar het schoolplan van de eigen school.