Onderwijs

Nu en in de toekomst

In onze schoolgids kunt u lezen over onze uitgangsprincipes betreffende ons onderwijs. 

Dit onderwijs is aan verandering onderhevig. In het verleden was er sprake van klassikaal onderwijs, waar elk kind hetzelfde kreeg te horen en dezelfde stof moest maken en leren. We belijden als christenen dat we allemaal verschillende gaven en talenten hebben gekregen en deze moeten ontwikkelen. Om daaraan tegemoet te komen is er onderwijskundig al wat veranderd.

Kinderen die andere behoeften hebben, kunnen die op verschillende manieren bij ons krijgen. Het gaat dan om verminderen, vermeerderen, verdiepen, aanpassen en dergelijke van de leerstof. Maar ook verschillende manieren van instructie en het verwerken van de leerstof.  Dat is een proces wat nooit stopt.
  • In de schoolgids wordt de huidige stand van zaken rond ons onderwijs beschreven.
  • In ons schoolplan staat waar we over 5 jaar willen staan.
  • In ons jaarplan leest u welke plannen we het huidige jaar gaan uitvoeren. (deze kunt u vinden op onze schoolkalender die aan de ouders wordt uitgereikt)
  • In ons ondersteuningsprofiel leest u welke expertise er binnen de school aanwezig is en welke we vragen van externen. 
In het cursusjaar 2018-2019 hebben we een nieuw schoolplan  voor de periode 2019-2023 opgesteld.

 

Inspectie

U kunt het inspectierapport 23 mei 2016 hieronder downloaden: