Overblijven

Mogelijkheid om over te blijven

De kinderen van de groepen 1 en 2 blijven over in een kleuterlokaal onder leiding van een ouder.
Deze ouder zal uw kind tijdens het overblijven helpen en zal er op toezien dat er gegeten wordt.
Na het overblijven gaan de kleuters naar buiten en is er pleinwacht aanwezig. De leerkracht
neemt om 12:45 uur de verantwoordelijkheid weer over.
De kinderen van groep 3 t/m 8 eten bij een leerkracht in de klas. Als zij klaar zijn, gaan zij ook
naar buiten. Op het schoolplein is dan een ouder aanwezig van 12:00 uur - 12.45 uur, waarna een
leerkracht tot 13.00 het pleinwacht weer overneemt.

Alle kinderen worden geregistreerd als ze overblijven. De overblijfcoördinator verwerkt deze
gegevens en ieder half jaar worden de rekeningen opgemaakt.

Er zijn de volgende mogelijkheden voor het overblijven:
  1. U bent buiten Soest woonachtig. Hiervoor geldt de regeling dat uw kind gratis mag overblijven.
  2. U woont in Soest en uw kind blijft over. De kosten zijn dan € 1,25 per keer per kind.

Voor het overblijven zijn we medeafhankelijk van de ouders. Het is daarom prettig dat, wanneer u
gebruik maakt van de overblijfregeling, u ook meedraait in het rooster als overblijfkracht. U
ontvangt als u overblijft of pleinwacht bent, een vergoeding van € 7,50 per keer. Uw kind(eren)
mogen die dag ook kosteloos overblijven.

Wilt u meedraaien in het rooster, dan kunt u op onderstaand formulier uw wensen kenbaar
maken. Voor verdere vragen kunt u terecht bij de coördinator, Manja van Egmond, of bij de directeur.

U kunt het opgaveformulier voor overblijven hieronder downloaden:


Het rooster voor overblijven wordt regelmatig per e-mail met ouders gedeeld.