Bijbels onderwijs

De Bijbel als leidraad

De Bijbel is op school de leidraad voor alles, van hoe we met elkaar omgaan tot hoe we ons onderwijs vormgeven. We willen leven vanuit het Woord en proberen elkaar daarin scherp te houden en aan te moedigen.
 
Onderwijs uit de Bijbel is op onze school belangrijk. Hoe ziet het Bijbels onderwijs eruit?
  1. Iedere maandagmorgen starten we de schoolweek in het speellokaal met alle kinderen en behandelen we een bijbels thema.
  2. Op dinsdag, woensdag en donderdag horen zij in hun eigen klas een bijbelverhaal.
  3. Thuis leren de kinderen psalmen, onderdelen van de geloofsleer en bijbelse feiten uit het hoofd (verhalen, personen, bijbelteksten etc.)
  4. Op vrijdagmiddag sluiten we met elkaar de week af door tijdens een schoolbrede weeksluiting te luisteren naar een christelijk verhaal, te zingen en te danken.