Welkom op de website van Daniëlschool Soest

Welkom op de website van Daniëlschool Soest

Welkom op de website van Daniëlschool Soest

Ieder kind groeit als het zich veilig en gezien weet

Wij willen leerlingen een warme en veilige omgeving bieden waarin zij zich volop kunnen ontwikkelen. Geloof en kwalitatief goed onderwijs gaan daarbij hand in hand.

Op onze school voelen kinderen zich gezien en erkend in hun talenten en (zorg)behoeften. Zo worden zij gevormd tot jonge mensen die, levend uit de Bron, de Heere Jezus, tot zegen zijn voor de wereld om hen heen.

Onze missie voor goed onderwijs

Leren voor het leven
‘Leren voor het leven’ is ons motto. Wij geloven dat leren en leven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De Daniëlschool biedt daarom uitdagend onderwijs, met oog voor respect, veiligheid, verantwoordelijkheid en effectiviteit.
 
Talenten ontwikkelen
Ons onderwijs is gericht op het leven en de Bijbelse opdracht om talenten en gaven te ontwikkelen. We hechten waarde aan goede leerprestaties, maar dat niet alleen. We leren met ons hoofd, maar ook met onze handen en ons hart.

Omgang
Gods Woord en de daarop gegronde drie Formulieren van Enigheid bepalen hoe we met elkaar omgaan, onze normen, waarden en gedragsregels. Ook vinden we het belangrijk dat de opvoeding thuis, in de kerk en op school zo veel mogelijk een geheel vormen.
 
Benieuwd wat dit voor ouders, leerlingen en (aankomende) leerkrachten in de praktijk betekent? Kijk en lees verder op onze site.