Medezeggenschapsraad

Meedenken over praktische zaken

Onze Medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over (praktische) zaken in en om de school,  zoals de onderwijskundige doelstellingen, huisvesting, ouderparticipatie, buitenschoolse activiteiten, taakverdelingen en financiën. De MR heeft informatie-, instemmings- en adviesrecht. Identiteitsgebonden zaken worden niet in de MR besproken maar in de Lokale identiteitscommissie.
De MR telt 6 leden, waaronder 3 ouders. Lid van de MR zijn momenteel:
  • Tineke van den Hoorn (voorzitter en ouder)
  • Ineke Mollenhorst (secretaris en ouder)
  • Jantine Westeneng (ouder)
  • Janneke van der Post (leerkracht)
  • Dineke Bonenberg (leerkracht)
  • Marieke van Olst (leerkracht)
Heeft u zaken onder de aandacht van de MR wilt brengen, neem dan contact op met de voorzitter, een lid of stuur een mailtje naar mr.danielschool@educatis-rpo.nl. Medezeggenschapsreglement MR Daniëlschool Soest Huishoudelijk reglement MR Daniëlschool Soest