Onze identiteit

Vormgeven en bewaken

Onze identiteit ligt verankerd in de Bijbel, het Woord van God. De twee onderstaande bijbelgedeelten zijn veelzeggend voor hoe wij onze identiteit vormgeven en bewaken:
  1. ‘Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs’, is de opdracht in Spreuken 22 vers 6. Deze opdracht geldt voor de godsdienstige opvoeding maar heeft ook betekenis voor het onderwijs.
  2. In Mattheüs 25 lezen we dat er verschil is tussen de talenten die ieder krijgt. Voor ieder geldt echter de opdracht om de talenten ten volle te gebruiken naar de mate die God gegeven heeft.
De Daniëlschool is een christelijke school op reformatorische grondslag, wat zichtbaar is op school. Zo zingen en leren de leerlingen psalmen, is er een dagopening met bijbelverhalen en kiezen onze leerlingen vaak voor het reformatorisch vervolgonderwijs.

Educatis
Onze school valt onder het bestuur van Educatis, een vereniging voor primair onderwijs op reformatorische grondslag. We delen in Educatis’ expertise op het gebied van visie, beleid, onderwijs maar ook hoogbegaafdheid en plusklassen.