Ons onderwijs

Een taak in opvoeding en onderwijs

Ieder kind groeit als het zich veilig en gezien voelt, vanuit die overtuiging geven wij inhoud en vorm aan ons onderwijs. De Bijbel is ook hierin onze inspiratiebron en basis. Door ons onderwijs willen we kinderen leren leven uit de Bron, de Heere Jezus, om zo tot zegen te zijn voor anderen. 

Kwalitatief goed onderwijs
Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs dat we aanbieden vanuit de visie dat de school een taak heeft in zowel opvoeding als onderwijs. Het gezin is in deze visie de eerste en natuurlijke plek voor de opvoeding, op school sluiten we hierop aan. Meer over onze aanpak van kwalitatief goed onderwijs vindt u in ons schoolplan en de schoolgids en jaarplannen.

Thematisch onderwijs
Qua onderwijsaanpak dagen we leerlingen uit vanuit nieuwsgierigheid en verwondering te leren. Sinds het schooljaar 2022-2023 werken we met de thematisch opgezette onderwijsmethode DaVinci die onze leerlingen en leerkrachten stimuleert om te kunnen blijven leren en ontwikkelen.

Onderwijs op maat
Vanuit de erkenning dat ieder mens van God verschillende gaven en talenten krijgt, zetten we afgelopen jaren in op onderwijs op maat. Kinderen met andere (zorg)behoeften komen we tegemoet met een gerichter onderwijsaanpak:

  • verminderen, vermeerderen, verdiepen en aanpassen van de leerstof;
  • verschillende manieren van instructie en verwerken van de leerstof.

De blauwe olifant
Zit een leerling ergens mee, is er iets wat hij eigenlijk niet wil vertellen of alleen met de juf of meester wil bespreken, dan staat er in de gang de ‘blauwe olifant’. Alle kinderen weten dat ze op een briefje kunnen schrijven wat hen bezighoudt en het in de blauwe olifant kunnen stoppen. Onze intern vertrouwenspersoon leegt wekelijks de blauwe olifant.


Passend onderwijs
Ieder kind is waardevol en heeft onze zorg en steun nodig. Als er problemen zijn op leergebied of met gedrag en werkhouding, gaan we daarmee aan de slag. Onze school heeft een ondersteuningsteam met onze intern begeleider, zorgcoördinator, psycholoog/schoolbegeleider van de CED-Groep en een GGD-professional. In het ondersteuningsteam wordt samen met de ouders van de zorgleerling bepaald welke ondersteuning de leerling nodig heeft. 

Meer over onze aanpak van passend onderwijs vindt u in dit document.