Lokale identiteitscommissie

Identiteit

De Lokale identiteitscommissie (LIC) van onze school houdt zich specifiek bezig met de identiteit van de Daniëlschool. In de commissie zitten ouders van onze school die lid zijn van Educatis. In overleg met de schooldirecteur zijn ze onder meer betrokken bij:
  1. voordracht voor de benoeming van personeel voor de school;
  2. toelatingsbeleid voor leerlingen;
  3. beleid rondom het vaststellen van schoolregels.
Lid van onze LIC zijn momenteel:
  1. Chiel Meindertsma (voorzitter)
  2. Sander Hoek (secretaris)
  3. Jan van Schaik
Onderwijs-inhoudelijke en praktische zaken behandelt de lokale identiteitscommissie niet, hiervoor is de Medezeggenschapsraad (MR). U kunt contact opnemen met de lokale identiteitscommissie via de secretaris.