Aanmeldingsformulier

Fijn dat u uw kind wilt aanmelden

We heten nieuwe leerlingen graag van harte welkom op onze school waar we hen een veilige en warme plek willen bieden. U kunt uw kind(eren) bij ons inschrijven als ze 3 jaar of ouder zijn. Onze school heeft een reformatorische identiteit en een eigen toelatingsbeleid. Wat houdt dit in?
  1. De school is toegankelijk voor kinderen van wie de ouders het toelatingsbeleid onderschrijven of respecteren. De uitleg hierbij vindt u in het schoolplan en de statuten.
  2. Ouders van wie nog geen kind(eren) zijn toegelaten op onze school, hebben een gesprek met de directeur en een lid van de lokale identiteitscommissie.
  3. In de gemeente Soest is de afspraak dat kinderen maar op één school ingeschreven kunnen staan.
 
Verder is dit belangrijk om te weten:
  1. In het voorjaar kunt u uw kind(eren) aanmelden die in het daaropvolgende cursusjaar 4 jaar hopen te worden. Ook tussentijdse aanmelding is mogelijk. U kunt dit doen bij de directeur, die dan een kennismakingsgesprek met u voert en de school laat zien.
  2. Wanneer de groepen 1 en 2 vóór 1 mei het aantal van 30 kinderen bereiken, stromen kinderen die na 1 mei 4 jaar worden het volgende cursusjaar in.
  3. Nieuwe groep 1-leerlingen draaien voordat zij 4 jaar worden 2 dagdelen mee in hun toekomstige groep. De eerste keer zijn ook de ouders welkom.
Aanmeldingsformulier

Wilt u uw kind aanmelden op de Daniëlschool? Download dan het aanmeldingsformulier en mail deze naar j.gaasbeek@educatis-rpo.nl.

Het aanmeldingsformulier kunt u via de link hieronder downloaden.
 

Download document