ParnasSys, Parro en ouderavonden

ParnasSys is het leerlingvolgsysteem waarin ouders de cijfers en ontwikkeling van hun kind kunnen volgen. De leerlingen krijgen daarnaast 2 keer per jaar een rapport, in januari en in juli.
 
Parro is de app voor oudercontact. Wensen rondom AVG geeft u via Parro door.
 
We organiseren 3 keer per schooljaar een ouderavond:
  1. In november over het sociaal-emotionele welzijn van de kinderen.
  2. In februari over het rapport, gericht op cognitieve ontwikkeling.
  3. In juli kunnen ouders, indien gewenst, een oudergesprek inplannen met de leerkracht van hun kind(eren).

Daarnaast organiseren we ook informatieavond(en), waar u informatie ontvangt over de gang van zaken in de groepen en/of voor het belichten van een specifiek thema. De datums van informatieavonden staan vermeld in de schoolkalender.

Naast de geplande contactmomenten is het uiteraard altijd mogelijk om ons aan te spreken.

Parro en ParnasSys en Parro zijn bereikbaar via de website van ParnasSys.